× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Centrum Zdrowia NZOZ Twój Partner

poradnia dziecka chorego - Przychodnia w Pilniku

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia pediatryczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Leczenie w domu pacjenta
  • Pomoc doraźna
  • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
  • Zapobieganie chorobom zakaźnym
  • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Pediatria


AdresOpinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1